Om Daniel Eggertz

Daniel Eggertz är advokat och jägmästare med lång erfarenhet av svensk industri i allmänhet och skogsindustri i synnerhet. Daniel är specialiserad på miljö- och fastighetsrätt och huvuddelen av hans klienter är industriella bolag samt organisationer och enskilda verksamma inom areella näringar.

Daniel Eggertz är utbildad vid Uppsala Universitet (jur kand 1996) och vid Sveriges Lantbruksuniversitet (jägmästarexamen 1997). Han har sedan 1997 arbetat med juridisk rådgivning och i advokatverksamhet, bl a vid Grönberg advokatbyrå i Stockholm där han var verksam 2001-2007. Eggertz är ledamot i Sveriges advokatsamfund sedan 2011.