Expertområde

Daniel Eggertz åtar sig uppdrag som ombud i fastigheträttsliga tvister, ansökningsmål, miljötillsynsärenden, miljöskadeståndsmål, expropriation och fastighetsbildningsmål samt brottmål rörande miljö- och arbetsmiljöbrott. Eggertz är vidare verksam som ombud i fastighets- och bolagstransaktioner, särskilt med avseende på miljöansvar. Arbetsspråk förutom svenska är engelska och tyska.