Föreläsningar

Daniel Eggertz håller uppskattade företagsanpassade kurser i miljö- och arbetsmiljörätt samt fastighetsjuridik för skogsindustri. Han håller även allmänna miljörättsliga kurser, t.ex. i Nordstedts juridiks regi.