advokatbyrå

Mark- & miljörätt för svensk industri

Advokat specialiserad på miljö- och fastighetsrätt

Daniel Eggertz arbetar huvudsakligen med ärenden som rör miljö- och fastighetsrätt. Klienterna är industriella bolag samt organisationer och enskilda verksamma inom areella näringar. Daniel Eggertz är advokat och jägmästare med lång erfarenhet av svensk industri i allmänhet och skogsindustri i synnerhet.

9

EXPERTOMRÅDE

Daniel Eggertz åtar sig uppdrag som ombud i fastigheträttsliga tvister, ansökningsmål, miljötillsynsärenden, miljöskadeståndsmål, expropriation och fastighetsbildningsmål samt brottmål rörande miljö- och arbetsmiljöbrott. Eggertz är vidare verksam som ombud i fastighets- och bolagstransaktioner, särskilt med avseende på miljöansvar. Arbetsspråk förutom svenska är engelska och tyska.
9

FÖRELÄSNINGAR

Daniel Eggertz håller uppskattade företagsanpassade kurser i miljö- och arbetsmiljörätt samt fastighetsjuridik för skogsindustri. Han håller även allmänna miljörättsliga kurser, t.ex. i Nordstedts juridiks regi.

Kontakt

Advokat Daniel Eggertz

Tel +46 23 663 01 00
Mob +46 70 428 47 10
info[a]eggertz.se

c/o Appelli Advokater, Engelbrektsgatan 34, 791 60 Falun.