Föreläsningar

Daniel Eggertz håller ofta uppskattade företagsanpassade kurser i miljö- och arbetsmiljörätt samt fastighetsjuridik för skogsindustri. Han håller även allmänna miljörättsliga kurser, t.ex. i Blendows regi. Nedan anges organisationer vilka de senaste tre åren anlitat Eggertz som föreläsare/kursledare;

Blendow Group AB, Fortifikationsverket, Hilmerskog AB, Holmen AB, Komatsu Forest AB, Korsnäs AB, Munksjö Paper AB, Norra Skogsägarna, Rottneros AB, Rundvirke Skog AB, SCA Graphic Sundsvall AB, SCA Forest Products AB, Skogforsk, Svenska Skogsplantor AB, Sydved AB, SÅGAB, Såg i Syd, Södra Cell AB, Södra Skogsägarna, Uppsala Stift Egendomsförvaltningen, VMF Syd ek för, Växjö Stift Egendomsförvaltningen.