Expertområden

Daniel Eggertz åtar sig uppdrag som ombud i ansökningsmål, miljötillsynsärenden, miljöskadeståndsmål, expropriation och fastighetsbildningsmål samt brottmål rörande miljö- och arbetsmiljöbrott. Eggertz är vidare verksam som ombud i fastighets- och bolagstransaktioner, särskilt med avseende på miljöansvar. Arbetsspråk förutom svenska är engelska och tyska.

Daniel Eggertz är utbildad vid Uppsala Universitet (jur kand 1996) och vid Sveriges Lantbruksuniversitet (jägmästarexamen 1997). Han har sedan 1997 arbetat med juridisk rådgivning och i advokatverksamhet, bl a vid Grönberg advokatbyrå i Stockholm där han var verksam 2001-2007. Eggertz är ledamot i Sveriges advokatsamfund sedan 2011.