Eggertz Advokatbyrå

Eggertz advokatbyrå är en advokatbyrå specialiserad på miljö- och fastighetsrätt. Huvuddelen av byråns klienter är industriella bolag samt organisationer och enskilda verksamma inom areella näringar. Byrån drivs av Daniel Eggertz, advokat och jägmästare med lång erfarenhet av svensk industri i allmänhet och skogsindustri i synnerhet.